We are from czech republic YORIX s.r.o. img
DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)

schema ovládání dvou 3b.ventilů  (5 kbyte)

2P10/3 - reléový modul pro ovládání dvou 3stav.ventilů

princip funkce zapojení svorek

technické parametry

software


Použití:

Modul umožňuje připojit ke kontroleru Excel řady 5000 dva tříbodové servopohony tak, že simulují servopohony se spojitým ovládáním 0...10V.
K simulaci spojitého řízení 0...100% se přitom využívá standardní firmware citovaných kontrolerů fy Honeywell.

Hodí se všude, kde je z jakéhokoli důvodu použit třístavový servopohon. Tímto důvodem zpravidla bývá nižší cena kombinace tohoto modulu s třístavovým pohonem oproti pohonu se spojitým řízením.


Princip funkce:

Modul obsahuje (z důvodu plného využití plastové skříňky) dva samostatné, rovnocenné převodníky.
Každý z obou vestavěných převodníků sestává z napěťových komparátorů, ovládajících relé pro akční zásah "více" , resp. relé pro akční zásah "méně" podle následující tabulky:
0-2.5Vneutrální poloha
3-4.5Vpoloha “méně”, relé K1 , zelená dioda LED
5-7Vneutrální poloha
7.5-10Vpoloha “více”, relé K2 , rudá dioda LED

Uvedené napěťové úrovně respektují firmware firmy Honeywell, který je využíván kontrolery Excel 500, 100, 80, 50 a 20 pro přímou realizaci třístavových výstupů . Převodník se proto chová stejně, jako tříbodová část modulu Honeywell MCD3.
(Může však být použit pro kterýkoli volně programovatelný regulátor mající analogový výstup 0...10V; podmínkou je však vytvoření vlastního softwaru pro simulaci spojitého pohonu).


Zapojení svorek:

štítek přístroje  (4 kbyte)

je patrné z vyobrazeného štítku přístroje. Na horní straně přístroje jsou 4 svorky. Krajní svorky slouží pro připojení napájecího napětí 24V, vnitřní dvě svorky (X1, X2) jsou "živé" svorky pro řídící napětí servopohonů. Čtvrtá svorka - 24V_GND je společná pro napájení i oba řídící signály (ground).

Napájecí napětí 24V může být jak stejnosměrné, tak střídavé, modul obsahuje jednocestný usměrňovač. Důležité ! - pozor na kombinaci můstkového a jednocestného usměrňovače

Na dolní straně přístroje je 12 svorek pro kontakty relé.

Funkce jednotlivých relé (pořadí dle vyobrazení na štítku přístroje):
K1.2Otvírá Ventil_1
K1.1Zavírá Ventil_1
K2.2Otvírá Ventil_2
K2.1Zavírá Ventil_2

 


Technické parametry

Napájecí napětí20...35V= nebo 16...24V ~
Odběr ze zdroje 24VMax 60mA (podle počtu sepnutých relé)
Dovolený rozsah řídícího napětí0...12 V=
Doporučený rozsah řídícího napětí0...10 V=
Vstupní odpor svorky řídícího napětí> 10 kW
Výstup:4 x přepínací kontakt 230 V~ / 2 A
Stupeň krytíIP20
El. pevnost galvanického oddělení mezi řídícími a výstupními obvody: 4kV~ / 1 minuta
Doporučené prostředí (ČSN 33 2000-3)třída AB4 (-5...40°C, 5...95% rel.vlhkosti)
Přípustné skladovací podmínky-15....70°C, 5...95% rel.vlhkosti
Rozměry:rozměrový náčrtek přístroje (3 kbyte)


Software

(pro kontrolery Honeywell Excel 5000)

konfigurace fyzického výstupu (7 kbyte) Ve verzi Care 1.4.1 a vyšší není potřeba vytvářet žádný obslužný sw.

Stačí ve schematickém popisu datových bodů specifikovat výstup jako tříbodový (viz.obr), v editoru uživatelských adres je pak ještě nutno zadat přestavnou dobu otvírání a zavírání použitého ventilu.

Při splnění těchto podmínek využívá centrála svůj vlastní obslužný program (firmware), který si vypočítává a řídí potřebný čas k přestavení ventilu z původní polohy do nově vypočtené a poměrně věrně tak simuluje pohon se spojitým řídícím signálem. Firmware dokáže sepnout relé na libovolně krátkou dobu (narozdíl od submodulů XFM není doba sepnutí zdola limitována dobou jednoho cyklu aplikačního programu) a dokáže proto dobře řídit i ventily s krátkou celkovou přestavnou dobou.


© YORIX s.r.o., Ing. Richard Trochta 15.2.1999