We are from czech republic YORIX s.r.o. img
DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)
img

OP485

Opakovač RS485
nebo
adaptér RS485/RS232
(bez galvanického oddělení)

Technické údaje použití volba funkce
provedení Napájení přenosová rychlost


Technické údaje:

rozsah přenosové rychlosti:4800...19200 Bd bez nastavování volby rychlosti
vstupní odpor:14kW (lze cca 10x paralelně; např.uzel hvězd.sítě)
výstupní odpor : 200W (pouze při přenosu dat, jinak 3.stav)
přepínání směru toku dat: automatické - odvozené od start bitu
zpoždění přenosu: max. 0,5 baudu - podle zkreslení signálu
způsob vyhodnocení signálu: komparátor (=bez vzorkování a časové refreshe)
přepěťová ochrana: měkká (podélně R=47W, příčně transil)
v obou směrech RS485
napájecí napětí: 24...35V= nebo 20...24V~
galvanické oddělení: pouze napájení 24V od elektroniky opakovače
indikace toku dat:světelná-diody LED v obou směrech
rozměry:rozměrový náčrtek


Použití:

Uvedený modul může pracovat v jednom z následujících dvou režimů:
opakovač na lince sériového rozhraní RS 485 (např. C-Bus pro komunikaci kontrolerů Honeywell řady 5000 a graf.centrály XBS, XBSi). Přenos signálu C-busu je elektrickými parametry kabelu omezen na délku segmentu cca 1.2 km. Opakovač vřazený do linky na hranici max. délky segmentu zopakuje přečtená data ( téměř bez čas. prodlevy!) a umožní tak přenos dat do dalšího délkového segmentu. (lze zopakovat 3÷4 x; přístroj pracuje pouze jako komparátor, nekoriguje šířku baudu, tato chyba se postupně kumuluje).

Pozn.:
Omezení počtu opakovačů na 4 není definitivní; opakovače OPG485 a OY485 umí napravit popisovanou chybu; provádí časovou korekci šířky baudu. Pokud je tedy některý z nich včas vložen do linky, obnoví signál do výchozího tvaru a lze za ním opět použít opakovače OP485. Minimální časové zpoždění všech opakovačů fy Yorix (vždy méně než 1 baud) umožňuje takto kombinované řazení v počtu až několika desítek ks.

Vždy je nutno dodržet polaritu vodičů; při měření linky C-Busu DC-voltmetrem se svorka A vůči svorce B vždy jeví jako kladná (4÷5V).

Použití přístroje v tomto režimu dnes již pozbývá významu, novější opakovač OPG485 jej svými vlastnosti značně překonává.

adaptér RS485/RS232
Unikátní vlastností tohoto adaptéru je, že má vlastní přepínací logiku, díky níž nepotřebuje žádný externí signál k přepínání směru komunikace - Na straně RS232 si vystačí s datovými signály RxD a TxD (kromě GND samozřejmě), strana RS485 je dvoudrátová sběrnice (A,B).
Vlastní přepínací logika z něho dělá univerzální převodník, použitelný s jakýmkoli hardwarem, protože je na hardwaru a softwaru okolních přístrojů zcela nezávislý.


foto desky

Volba funkce

Výběr pracovního režimu (opakovač / adaptér) se provádí jumperem pod dolním krytem svorkovnice.
(viz.nasvícená část dole uprostřed na vedlejší fotografii)

jumperVolba režimu je naznačena též na štítku přístroje.

 

Způsob sejmutí krytu je naznačen na animovaném obr. u OPG 485.Provedení:

rozměrový náčrtek

Opakovač je zabudován do plastové skříňky Modulbox 4M předurčené k montáži na lištu DIN. Všechny přívodní vodiče se připojují do šroubových svorek.

Napájecí napětí a signály z obou směrů jsou indikovány diodami LED.
štítek Na štítku přístroje je vyobrazeno blokové schema opakovače a popis svorek.
U všech svorek je šipkami vyznačen směr toku dat (významné zejména pro RS232).

Jak je patrno z blok. schematu na štítku přístroje, jsou svorky A,B umístěné vedle napájecích svorek využity v obou variantách použití přístroje, zatímco z pětice svorek na pravé straně přístroje je využita vždy jen příslušná část podle použití (= podle polohy propojky).
Přístroj nemá galvanické oddělení mezi oběma signálními cestami, důsledně je však provedeno galv. oddělení všech signálních svorek od obou svorek napájení 24V.


Obvod napájení 24V

- obsahuje můstkový usměrňovač s vyhlazovacím filtrem a následný pulsní měnič 70 kHz s feritovým toroidním transformátorem - toto provedení umožňuje napájet přístroj zdrojem téměř libovolného napěťového průběhu s efektivní hodnotou okolo 24V.
Galvanické oddělení napájecích obvodů od ostatních okruhů opakovače umožňuje připojit opakovač ke stejnému transformátoru, jako přístroj, který je s opakovačem propojen datovým okruhem bez obav ze vzniku nežádoucích smyček.
Vinutí feritového transformátoru jsou zkoušena mezi sebou přiloženým napětím 3.75kV, 50Hz po dobu 1 minuty.

Přenosová rychlost:

Opakovač pracuje na principu analogového komparátoru s operačním zesilovačem. Z toho důvodu nepotřebuje žádné nastavování (ani přenosové rychlosti ani počtu přenášených bitů v bytu). Dokáže pracovat v celém rozsahu přenosových rychlostí od 2400 do 19200 [Bd/sec] (včetně zcela nestandardních rychlostí).

 


©Yorix.s.r.o., Ing.Richard Trochta, 16.5.1999